Top
سرگرمی های آموزنده برای کودکان : 
  • در دوران دبستان کودکان در حال گذر از  مرحله ی حساس رشد و یادگیری خود هستند . در این سنین سرگرمی ها نقشی کلیدی در تقویت مهارت های مختلف ، پرورش خلاقیت و ایجاد روحیه شاد و با نشاط در آن ها ایفا می کنند . 
  • سرگرمی های جذاب برای کودکان دبستانی شامل : 
  • بازی های فکری : مانند شطرنج ، دوز ، منچ ، سودوکو و ماز به تقویت هوش ، تمرکز و تفکر منطقی در کودکان کمک می کند . 
  • بازی های آموزشی : مانند پازل ، لگو ساختنی و کاردستی به تقویت مهارت های خلاقانه و حل مساله در کودکان کمک می کند . 
  • فعالیت هنری : مانند نقاشی ، رنگ آمیزی ، مجسمه سازی ، کار با سفال و گل رس به پرورش خلاقیت و مهارت های حرکتی ظریف در کودکان کمک می کند . 
  • موسیقی : به تقویت حس شنوایی ، تمرکز و هماهنگی چشم و دست در کودکان کمک می کند . 
  • مطالعه کتاب های علمی و تماشای فیلم های علمی : به افزایش دانش و آگاهی کودکان در مورد دنیای اطرافشان کمک می کند . 
  • بازی های ورزشی و حرکتی : بازی های حرکتی مانند لی لی ، طناب بازی و قایم باشک به تقویت مهارت های حرکتی درشت ، چابکی و تعادل در کودکان کمک می کند . 
  • در انتخاب سرگرمی برای کودکان دبستانی ، علایق و سلیقه کودکان را در نظر بگیرید ، به سن و سطح رشد کودکان توجه کنید . در کنار کودکان در انجام سرگرمی ها شرکت کنید و با آن ها تعامل داشته باشید .