Top
درج مطلب

کلاس مهارت هاس زندگی ؛ سفری به سوی خودشناسی و توانمندی

 

در دنیای پرشتاب و پیچیده امروزی ، بیش از هر زمان دیگری نیازمند مهارت هایی هستیم که به ما در مواجه با چالش ها ، تصمیم گیری های درست و زندگی هدفمند یاری می رساند . کلاس مهارت های زندگی فرصتی ارزشمند برای یادگیری این مهارت ها و شکوفایی استعداد هایمان است .

در این کلاس ها چه می آموزیم : ارتباط موثر ، حل مساله و تصمیم گیری ، مدیریت استرس ، اعتماد به نفس ، کار تیمی 

تصویر گردان