Top
اردوهای مدرسه : 
  • اردوهای مدرسه ، سفری کوتاه اما پربار و آموزنده برای دانش آموزان است که فواید و اهداف متعددی را به دنبال دارند . این اردوها که می توانند در قالب اردوهای آموزشی ، تفریحی ، علمی ، فرهنگی برگزار شوند در راستای تحقق اهداف آموزشی ، تربیتی مدرسه برنامه ریزی می شوند . 
  • دستاوردهای اردو : 1. آشنایی با مفاهیم و موضوعات درسی به صورت عملی  2. تقویت روحیه استقلال و اعتماد به نفس 3. تقویت روحیه مسئولیت پذیری 4. تقویت مهارت های ارتباطی 5. ارتباط با طبیعت و محیط زیست 6. ایجاد لحظات شاد و خاطره انگیز 
تصویر گردان