Top
اهداف و برنامه ها 
-دارنده گواهینامه ISO9001-2008 از موسسه ی GIC انگلستان
-سیستم آموزشی مجهز به امکانات هوشمند برای کلیه پایه ها
-استفاده از مشاوران آموزشی و مولفان کتب درسی
-برگزاری دوره های آموزشی LEGO EDUCATION
- آموزش مهارت های زندگی و آداب شهروندی با استفاده از کتب آموزشی
-آموزش مهارت های زندگی و آداب شهروندی
-آموزش دانش رایانه با استفاده از کتب آموزشی رایانه (تالیف موسسه ی پیوند ادب)
-آموزش ربان انگلیسی با رویکرد COMMUNICATION با متد آموزشی CBI , CLT مبتنی بر مفاهیم و هماهنگی محتوا با آزمون های دانشگاه کمبریج
-برگزاری رسمی آزمون های بین المللی YLE
-برگزاری جشن ها و مراسم سنتی و مذهبی و آیین های سنتی ایران
-برگزاری اردوهای آموزشی و تفریحی
-برگزاری نمایشگاه های مختلف ازقبیل کتاب ، بازیافت ، دستاوردهای دانش آموزی و ......
-کسب رتبه برتر در طرح هوشمند سازی مدارس در سطح مدارس شهر تهران  
-برگزاری جشن های یادگیری دوماهه و ارائه کارنامه دو ماهه ارزشیابی
-برگزاری مسابقات دیکته نویسی از کلیه کتب درسی
- -ارج نهادن به مسائل اخلاقی و تربیتی در قالب شعارهای هفتگی و اجرای مسابقات
-آشنایی دانش آموزان با مفاهیم نیکوکاری در قالب نمایشگاه های خیریه و.....
-برگزاری کارگاه های مشاوره جهت اولیای محترم